Image Alt

Kontakt

SVE ZA SPORT turistička agencija d.o.o.
Braće Cvijića 32, 10000 Zagreb

m: +385 98 562 431 (Dean)
e: info@svezasport.hr

ID kod: HR-AB-01-080932818
OIB: 44430332290

SVE ZA SPORT turistička agencija d.o.o.; Braće Cvijića 32, 10000 Zagreb; ID kod: HR-AB-01-080932818; Upisano u Trgovački sud  Zagreb pod brojem MBS: 080932818; IBAN: HR4823600001102441075 otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb; Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti; OIB: 44430332290; Članovi društva: Dean Teodorović mag. cin.

x

tell me more

Enter your details below and learn about all the perks you get by using Xtrail Explorer.    Or call us for more info:

    x